Etne og Skånevik legekontor

Grunna utfordringar med nettverket er det redusert kapasitet på legekontora i dag. 

Me ber om at dei som kan vente utsett kontakt til i morgon, nødvendig helsehjelp vert prioritert. Dei som allereie er oppsett på timar kjem som planlagt.