Etneelva – et viktig nasjonalt referansevassdrag

Havforskningsinstituttet inviterer til ope møte på Fugl Fønix Hotel torsdag 25. april kl. 18.00

Laksefella i Etneelva - Klikk for stort bildeLaksefella i Etneelva Havforskningsinstituttet

Hovudfokuset for møtet vil vera å oppsummera resultat frå 2023 og å diskutera planar for 2024. Blant tema som vil bli teke opp, er situasjonen for villaksen, problemet med røming frå oppdrettsanlegg, statusen til sjøauren og eventuelle tiltak som kan bidra til å beskytte og bevare denne sårbare arten, samt pukkellaksen sitt inntog i vassdraget og dei potensielle konsekvensane dette kan ha for økosystemet.