Influensavaksine, lungebetennelsevaksine og oppfriskingsdose av koronavaksine

Bestill time til vaksinering på helsestasjonen i Etne og Skånevik. Du kan og bestille for andre.

Bestill time

Lungebetennelsevaksine Pneumovax (anbefalast kvart 6. år) avtalar du ved oppmøte. 

Koronavaksine og lungebetennelsevaksine må setjast med ei vekes mellomrom, men begge kan kombinerast med influensavaksine.

Kontaktinformasjon

Helsestasjon vaksine
E-post
Mobil 91 34 49 55

Besøksadresse:
Holmavegen 24, 5590 Etne

Postadresse:
Sjoarvegen 2, 5590 Etne