Korreksjon - Asfaltering på Kvamsvegen torsdag 13. og fredag 14. juni

Det vert med dette varsla om at det vil bli gjennomført asfalteringsarbeid på den innerste delen av Kvamsvegen (grusvegen) den 13. og 14. juni. 

Skilt vegstenging - Klikk for stort bilde

Arbeidet vil medføre at det kan bli ein del venting for dei som ferdast i området.

For spørsmål eller meir informasjon, ta kontakt med anleggsleiar i PEAB, Terje Nordnes, på telefonnummer: 472 80 430.