Midlertidig endring i kommuneoverlegefunksjonen

I perioden 1. mai - 31. august 2024 skal kommuneoverlegen vera vikar i ledig fastlegevikariat i kommunen. 

Lege med stetoskop - Klikk for stort bilde

Kommuneoverlegen er i denne perioden mindre tilgjengeleg, men vil ha ein administrativ dag om fredagen. Det vil primært vera smittevernsaker og andre hastesaker ein kan handsame i denne perioden.
For saker der ein tenker det er naturleg å involvere kommuneoverlege, men som ikkje er akutt, kan ein kontakte kommunalsjefen for aktuelle sektor for drøfting. Kommuneoverlegen er tilbake i sin vanlege stilling frå 1. september.