Midlertidig senking av Hardelandsvatn

SKL har fått løyve til midlertidig å avvike frå kravet til minstevasstand i Hardelandsvatnet mellom 15. april og 15. november.

Demninga ved Hardelandsvatnet - Klikk for stort bilde

Vasstanden kan senkast med inntil 1 meter under lågaste regulerte vasstand (LRV).

Senkinga vert gjort i samband med rehabilitering av dammen.