Ny høyring av kommuneplanen sin arealdel i Etne kommune

Formannskapet har i sak 033/24 i møte 16.04.2024 vedtatt at arealdelen til Etne kommuneplan vert lagt ut på ny høyring etter §§ 5-2 og 11-14 i Plan- og bygningslova.

Plankart tilgjengeleg digitalt

Kommuneplankartet er no tilgjengeleg digitalt på arealplaner.no | KOMMUNEPLAN > Plandokumenter

Du kan også finne kartet, og samanlikne dette med 1. gongs høyringa, på https://kommunekart.com/

Ny på kommunekart.com? Følg oppskrifta under for å finne fram
Zoom inn til Etne kommune eller Velg kommune under «Meny» øvst til venstre. Trykk på «Kartlag» (gula ut i utsnittet under), og trykk på KPA 2. gongs høyring i vindauget som dukkar opp til høgre.
Sjå utsnitt: 

 

Endeleg frist for innspel er 25.august

Arealdelen til Etne kommuneplan - sjå dokumentnr. 2024/7420, Dato 13.06.2024 (langt nede i saka)

Frist for å gi innspel til planen er 6 veker etter utlegging. Det vert gitt utvida frist for dei av vekene som samanfell med fellesferien.