Opne møte i representantskapet i HIM

Møte i representantskapet i HIM er frå 2024 opne for alle.

EIt av HIM sine bygg inklusiv logoen - Klikk for stort bilde

1. januar 2024 tredde ny IKS-lov i kraft, som seier at møte i representantskapet skal følga reglane om møteoffentligheit på lik line med folkevalgte organ slik det er nedfelt i kommunelovas §11-5.  

Møta i representantskapet er opne for allmennheita på lik linje med folkevalgte organ, som kommunestyremøte og formannskapsmøte.  

Komande møte:

Representantskapsmøte 18. juni 2024
Representantskapsmøte 27. november 2024 

Innkalling og sakspapir finn du hos Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS.