Problem med telefonlinjene

Grunna nettverksproblem er telefonlinjene nede hos oss. Usikkert kor lenge dette vil pågå!