Skogdag på Fikse

I samarbeid med Skogselskapet arrangerte Etne kommune skogdag på Fikse torsdag 21. september. 

To menn ved bålpanne - Klikk for stort bilde

Tema var planting og ungskogpleie, og kvifor dette både er lønsamt og viktig. Det møtte skogeigarar frå begge sider av kommunegrensa. Skogbruksleiar i AT-skog for vårt distrikt, Njål Søndenå, og Øvstebøvik skogservice, som tar på seg arbeid med planting og ungskogpleie, deltok også på skogdagen. 

På fotoet står Ruben Bøtun frå Skogselskapet Sogn og Fjordane og Arnt Laukeland frå Skogkurs. Dei hadde gode faginnlegg med oppdatert kunnskap m.a. om priser og kvalitetskrav til tømmer, robuste planter med meir. Planting og ungskogpleie på riktig tidspunkt etter hogst er viktig for at skogen skal bli like god for neste generasjon.