Utlysing av midlar i landbruket

Utlysing av midlar til rekruttering, kompetanseheving og næringsutvikling i landbruket i Vestland.

Vestland fylkeskommune minner om tilskotsordningane til utvikling av landbruksnæringa i fylket. Vi har to ordningar med søknadsfrist 15. april 2024: 

Midlane skal legge til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving med mål om å styrkje verdiskapinga i landbruket.

Informer gjerne andre om ordninga. Har de spørsmål til ordningane eller ynskjer ein prat er det berre å ta kontakt. Utfyllande kontaktinformasjon finn de i lenkjene. 

Logo Vestland fylkeskommune - Klikk for stort bilde