Varsel om stenging på Osnesvegen

Frå og med måndag kl. 08.00 og truleg til tysdag kl. 15.00 vil Osnesvegen ved innkjørsla på Sæbø vera stengd.

Etter mykje uvêr og vatn i vegen, må vegbana og overvassleidning reparerast.

Det kjem bom der blå pin i kartet er: