Trygt og godt barnehagemiljø

Etne kommune - Plan for eit trygt og godt barnehagemiljø (DOCX, 2 MB)

Ansvarlig eining

Avdeling: Kommunalsjef oppvekst og kultur
Leiar: Mona Rasmussen Sævik

Telefon: 414 55 534

Kontaktpersonar

Dagfinn Garnes Johnsen (Barnehagemynde)
Telefon: 53 75 81 25
Epost: dagfinn.garnes.johnsen@etne.kommune.no