Ordens- og åtferdsreglement

Forskrift for ordens- og åtferdsreglement for grunnskulen i Etne kommune

Etter opplæringslova § 2-9 skal kommunen gje forskrift om ordensreglement for den einskilde grunnskulen. Forskrifta er meir omfattande enn ordensreglane skulane til no har hatt. 

Ei kommunal forskrift  for ordens- og åtferdsreglement skal danna grunnlag for at kvar skule lagar eigne reglar for orden og åtferd i ei enklare form. Skulen sine ordens- og åtferdsreglar og kommunal forskrift dannar til saman vurderingskriterium for orden og åtferd.

Her kan du lesa heile forskrifta. (PDF, 640 kB)