Opplasting av geodata

KORT FORTALT

Her kan du laste opp innmålingsdata etter dei krava me har på dette. 

Her skal du lasta opp innmålingsdata som SOSI-fil, .gmi-filer, og rapportar i PDF.  Hugs at dei opplasta filene blir knytte til eit saksnummer, så last opp filer tilhøyrande ei sak om gongen. 

Saksnummeret er det nummeret me i kommunen har på prosjekt og førespurnader. Veit du ikkje saksnummeret kan mest sannsynleg oppdragsgivar oppgi dette. Er det første gongen du nyttar denne tenesta, tilrår me at du les den meir utfyllande informasjonen nedst på sidan her.  Bruk det digitale skjemaet under.

Last opp filer til geodata - Innmåling av grunnmur

Skjema for røyrleggjarmelding - for utskrift

Last opp røyrleggjarmelding

Kontaktinformasjon

Knut Erik Ebne
Rådgjevar
E-post
Telefon 53 75 82 34
Kjetil Selland
Rådgjevar
E-post
Telefon 53 75 82 31