Kontaktinformasjon helse og omsorg

For ytterlegare informasjon, følg lenkane.

Tenestekontoret:

Tenestekontor Helse og omsorg 
Måndag-fredag kl. 09-15
Tlf. 53 75 81 49
Mob. 48 25 25 77

Søknad om kommunale helse- og omsorgstenester

Utskriving og PLO- meldingar

Henvendingar i samband med utskriving av pasientar og dersom elektroniske meldingar til PLO er nede:

Kvardagar kl. 09 -15: 
Tenestekontor Helse og omsorg
telefon 53 75 81 49 /48 25 25 77

Kvardagar etter kl 15, helg og høgtid: 

Koordinerande eining

Tenestekontoret Helse og omsorg 
Måndag-fredag kl. 09-15
Tlf. 53 75 81 49 / 48 25 25 77

Etne omsorgssenter

  • Avdeling 1; personar med demens
    Tlf. 53 75 81 46
  • Avdeling 2; somatisk, kortid, langtid og rehabilitering
    Tlf. 53 75 81 61

Heimetenesta

Kommuneoverlege

Tlf. 93 04 15 24
e-post:  post@etne.kommune.no

Kreftkoordinator

Tilgjengeleg måndag, torsdag og annankvar fredag
Tlf. 41 56 77 70

Demenskoordinator

Tilgjengeleg måndag, onsdag og fredag
Tlf. 91 55 29 49

Ergo-fysioterapitenesta:

Helsestasjon og skulehelsetenesta

Tlf. 53 75 81 08 / 53 75 81 09

Psykisk helse og rus

Fagleiar psykisk helse og rus
Tlf. 95 49 13 53

NAV

Nav Etne/Vindafjord 
Tlf. 55 55 33 33

Avvik på tenesteavtalar

Kommunalsjef Helse og omsorg
Hilde Selland Winterthun
Tlf. 47 28 65 39
Epost: post@etne.kommune.no