Legekontor

Alle innbyggarar i Noreg har rett til ein allmennpraktiserande lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggarar på eigen liste.

Fastlege

Byte av fastlege

Kontaktinformasjon

Etne og Skånevik legekontor
Telefon 53 75 81 00

Opningstid legekontor:
09.00-15.00

Opningstider telefon: 
09.15-12.00 og 13.00-15.00

Besøksadresse Etne:
Holmavegen 8, Etne
Besøksadresse Skånevik:
Skånevikvegen 17, Skånevik
Postadresse:
Sjoarvegen 2, 5590 Etne