TellTur

Bli med på TellTur i Etne! Ny TellTur-sesong startar 23. mars.

Rasteplass ved Etneelva - Klikk for stort bildeDen sentrumsnære rundturen Rundt Planteskulen er ny i TellTur-samanhang i 2024. Ein lettgådd tur i flatt terreng med nærkontakt med Etneelva, leikeplassar og fine kvileplassar undervegs.

TellTur er friluftsråda sin elektroniske postkassetrim med varierte turmål med kart og omtale både i Etne kommune og i distriktet/landet elles. Konkurrer med deg sjølv eller med andre turgåarar om å nå fleire og nye turmål!
Registreringa skjer med ved mobilappen «Norgeskart friluftsliv» som er gratis.
Meir info telltur.no

TellTur i Etne kommune er eit samarbeidsprosjekt mellom Friluftsrådet Vest, Etne kommune og Etne Turlag. Blant dei 10 turane finn du både fjelltoppturar og enkle turar i låglandet. 
Etne kommune | TellTur

Friluftsrådet Vest har samla over 100 turar i Sunnhordland og Nord-Rogaland dette året. Friluftsrådet Vest | TellTur 

Premiering TellTur-temakonkurranse Etne kommune

Premie blir trekt blant dei med flest turar i Etne kommune i tre aldersklassar:
Barn 0-12 år, Ungdom 13-18 år, Vaksne 19 år og eldre.
Premien er gåvekort på kino/kulturhus på kr 250, - til vinnaren av kvar klasse.

Vinnarar av temakonkurransen i 2023:

0-12 år                 Christine Langfjord, Karmøy
13-18 år               Linnea Berge Martinsen, Etne
19 år og eldre    Geir Arne Lothe, Vindafjord