Kultur- og frivilligprisen

Etne kommune oppmodar alle til å sende inn forslag på kandidatar til Kultur- og frivilligprisen.

Den kommunale kultur- og frivilligprisen for Etne kommune vert delt ut ein gong pr. år så sant det fins verdige kandidatar.

Prisen kan delast ut til både personar, lag og organisasjonar som har gjort ein aktiv innsats.

For meir informasjon om prisen, kan du lesa gjeldande statuttar (PDF, 177 kB).

Meld inn kandidat

Tidlegare mottakarar av prisen:

2012 Lars Olav Bergsvåg
2013 Endre Tjelmeland
2014 Alf Warloe Christophersen
2015 Hans J. Becker
2016 Nils Aasheim og Etne Skulekorps
2017 Anne Lise Lien
2018 Finn Ove Solberg
2019 Solveig Stølås
2020 Marthon Hustoft