Kultur- og frivilligprisen

Etne kommune oppmodar alle til å sende inn forslag på kandidatar til Kultur- og frivilligprisen.

Den kommunale kultur- og frivilligprisen for Etne kommune vert delt ut ein gong pr. år så sant det fins verdige kandidatar.

Prisen kan delast ut til både personar, lag og organisasjonar som har gjort ein aktiv innsats.

For meir informasjon om prisen, kan du lesa gjeldande statuttar (PDF, 177 kB).
Frist 15. oktober

OBS: Skriv ei kort, sakleg og presis grunngjeving. Hugs å kvalitetssikra fakta-opplysingar.

Meld inn kandidat

Tidlegare mottakarar av prisen:

2020 Marthon Hustoft
2019 Solveig Stølås
2018 Finn Ove Solberg
2017 Anne Lise Lien
2016 Nils Aasheim og Etne Skulekorps
2015 Hans J. Becker
2014 Alf Warloe Christophersen
2013 Endre Tjelmeland
2012 Lars Olav Bergsvåg

Kontaktinformasjon

Mariann Sydnes
Leiar kultur
E-post
Telefon 53 75 81 24
Liv Kari Bødtker
Kulturkonsulent
E-post
Telefon 53 75 81 28