Tru og livssyn

Kontaktinformasjon Tru og livssyn
Namn Kontaktperson Telefon E-post
Doggdråpen, NMS Sigrid Ur Berge, Silde, Etne  981 93 729 E-post
Ebne Indremisjon/Ebne bedehus Lars Ebne, Strondavegen 1758, Skånevik  53 75 59 58 / 918 42 308
Enge Bedehus Trygve Haaland, Øvre Austrheim 13, 5590 Etne 982 86 888 E-post
Enge Bedehusforening Bodil Monsen, Stødle, Etne  404 78 840
Fiskarvenen; Fjæra indre sjømannsmisjon Solveig Lillian Lundal, Rullestadstråndo, Fjæra 970 33 692 E-post
Gjerdesjøen Kvinnelag Klara Nærheim, Etne  454 65 863
Kvinneforeningen Samhald Anna Steine, Sørstranda, Etne  954 28 346
Markhus Bedehus/Indremisjon Jorunn L. Markhus, Teigland 30, Markhus  908 55 020
Misjonsforeningen Utsyn Marta Eskeland, Grindheim, Etne  53 75 46 46
Molnes Indremisjon/Molnes Bedehus Margunn Mortveit, Strondavg 2131, Skånevik  922 67 178 E-post
Molnes Santallag Marit Lygre, Skånevik  
Mortveit Yngre Kvinneforening Margunn Mortveit, Strondavg 2131, Skånevik  922 67 178 E-post
Rygg bedehus Atle Aas 993 54 771 E-post
Rygg og Grindheim Kvinneforening Sigrid Bjørgen, Gjerdsrabbane 31, Etne  478 33 190
Skånevik Indremisjonsforening/Skånevik Bedehus Kristoffer Tjelle, Tjedlavegen 38, Skånevik  975 36 965 E-post