Turistinformasjon

KORT FORTALT

Turistinformasjonar:

Etnesjøen
Fugl Fønix Hotel, Etnesjøen, tlf. 53 77 14 40

Skånevik
Skånevik Fjordhotel, tlf. 53 77 07 00. Sommarsesong.
Link til reiselivsguide for Skånevik (inkl. tysk/engelsk versjon)

Åkrafjorden
Åkrafjordtunet AS tlf. 53 75 42 60

For reiselivssaker i kommunal regi er kontaktpersonen:

Erik Kvalheim, rådgjevar plan og miljø,
Etne Tinghus, tlf. 53 75 82 21

Turistbrosjyrar og regionale reiselivssider:

Mykje av Etne kommune sitt arbeid med reiseliv skjer via det interkommunale samarbeidet i organisasjonen Destinasjon Haugesund og Haugalandet, der mange reiselivsverksemder òg er medlem.

Destinasjon Haugesund og Haugalandet dekkjer kommunane frå Utsira i vest til Etne i aust, og gir årleg ut ein fyldig reiselivsbrosjyre for området. I tillegg til fellesprofilering og presentasjon av kvar kommune, inkl. kart, finn du i brosjyra info om overnatting, aktivitetar, serveringsstader, handel m.m.

Brosjyra får du på turistinformasjonen eller ved å vende deg til Etne kommune (tlf. 53758000). Finst òg på engelsk og tysk.

Les meir om Etne og dei andre kommunane på heimesida til Destinasjon Haugesund og Haugalandet (her er og tysk og engelsk versjon). www.visithaugalandet.no og på www.visitsunnhordland.no

På Skåneviknett finn du og mykje annan informasjon, inkl. reiserutar, attraksjonar, aktivitetar, næringsliv, nyhende, m.m.

For fiske og friluftsliv:

Sjå informasjon under innlandsfiske og friluftsliv på miljøsidene.

Nyt naturen - gå "Alle 30" fjelltoppar
Ein kan byrja no med å nutera seg for neste år.
Fristen er 30. september. Grunnen er at då tel ein med i premieringa til alle dei fire idrettslaga som er med i dette samarbeidet:
IF Klypetussen, Skånevik IL, Etne IL og Fjæra og Rullestad IL.

NUTERINGSSKJEMA og meir informasjon finn du her

For reise til Etne kommune

Reisetider Buss, hurtigbåt, ferge

Været i dag

Reiselivsportalar

Fjord Norge

Norges Turistråd

Ut.no

Kontaktinformasjon

Erik Kvalheim
Leiar
E-post
Telefon 53 75 82 21
Mobil 986 05 972