Ferdslereglar

Allemannsretten gjeld i utmarka.

Denne artikkelen er over 1 år gammal og kan innehalde utdatert informasjon

Der kan du ferdast fritt til fots og på ski, rasta og overnatta (minimumsavstand til hus/hytte 150m), ri eller sykla på vegar og stiar, bada, padla og ro i vassdrag (ikkje lakseelver i fisketida), plukka ville bær, sopp og blomar, fiska fritt etter saltvassfisk (obs. reglar finst for einskilde forhold).

Hugs: 

 • Ferdsleforbod på innmark i tida 30.4.-14.10. (unntak på frosen mark)
 • Lat att grinder og ikkje trø ned gjerde!
 • Vis omsyn til beitedyr
 • Ha kontroll på hunden! Bandtvang i tida 1. april-1. oktober
 • Jakt og fiske i ferskvatn mot løysing av kort
 • Bruk av eld i skogsmark er forbode i tida 15. april-15. september
 • Parker med omtanke
 • Motorferdsle i utmark og på vassdrag under 2 km2 er som hovudregel forbode
 • Hugs sjøvettreglane og ha med redningsvest
 • Ferdsle nærare enn 20m og fiske nærare enn 100m frå havbruksanlegg er forbode
 • Kast ikkje søppel i naturen

Vis omsyn til naturen og kulturminna!