Natur og miljøvern

Øverst på denne sida finn du stoff om kva for miljøoppgåver Etne kommune arbeider med, og kva vi har å by på innan friluftsliv og natur. Du finn linkar under kvart tema; nokre har informasjon om Etne, medan andre er tekne med for dei som vil lære litt om miljøvern.

Der finst fleire nasjonale miljøsider, m.a. Klima- og miljødepartementet og om Miljøstatus i Norge.

Der er mange lover innan miljø- og naturforvaltning. Miljødirektoratet har samlet nokre viktige lovar her.