Digitalisering, media og kommunikasjon

Dei tilsette på kommunikasjon og politikk møter du når du som innbyggjar eller tilsett tek kontakt med Etne kommune. Avdelinga ligg under Kvalitet og personal, og har som hovudansvar kommunikasjon og informasjon.

  • Digitalisering
  • Å vera kontaktpunkt for innbyggjarane via sentralbord og skranke
  • Halda vedlike og utvikla nettsider, søknadssenter og Etne kommune på Facebook
  • Samordning av informasjon og kommunikasjon til befolkninga, inkludert i kriseleiing
  • Skjenkeløyve og alkoholpolitiske retningsliner
  • Å vera kontaktpunkt for det interkommunale personvernombodet

 

Tilsette

Tilsette
Tittel Kontaktperson Telefon
Rådgjevar Monica Nesheim 53758210
Rådgjevar Ragnhild Underhaug Ness 53758024
Konsulent Sonja Frafjord 53758023