Innkjøpsrutinar

Etne kommune inngår anbod og avtalar om bygg, anlegg, varer og tenester etter gjeldande lovverk.

Innkjøpsstrategi (PDF, 294 kB)

Etne kommune ønskjer at alle leverandørar skal sende faktura på elektronisk handelsformat (EHF).
Dette gjer ei rekke fordeler for begge partar:

  • Raskare betaling - postgang og manuelle rutinar forsvinn, noko som vil redusera risikoen for betaling etter forfall
  • Innsparingar i form av papir, porto og automatiske rutinar
  • Risiko for feil blir betydeleg redusert (feil tasting og/eller tolking ved skanning)
  • Betre for miljøet 

Dersom EHF ikkje kan brukast, er papirfaktura sendt pr. post det einaste alternativet per dags dato.

Spørsmål og svar om elektronisk handelsformat (EHF)