OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Kommunedelplan for kulturmiljø 2022-2026

Kommunedelplan for kulturmiljø 2022-2026 vart endeleg godkjend i kommunestyret 12.12.2022 i sak 079/22, jf. Plan- og bygningslova § 11-15.

Målet med kulturmiljøplanen er å få eit godt grunnlag for ein heilskapleg kulturminneforvaltning. I planen er det vedtatt omsynssoner for kulturmiljø med tilhøyrande retningsliner (jf. Plan- og bygningslova § 11-8c), og omsynssonene vil bli tilgjengelege digitalt når arbeidet med kommuneplanen sin arealdel er ferdig.

Les heile planen her: 

Kommunedelplan for kulturmiljø 2022 - 2026

Eller last ned dokumentet her:

Kommunedelplan for kulturmiljø 2022 - 2026 (PDF, 8 MB)

Vedlegg 1 Liste over arkeologiske kulturminne (PDF, 130 kB)
Vedlegg 2 Retningslinjer til nye omsynssoner (PDF, 136 kB)
Vedlegg 2b Føresegner til regulerte område (PDF, 128 kB)
Vedlegg 3 Omsynssoner A med verdikriteria .docx (PDF, 3 MB)
Vedlegg 4 Liste over verneverdige kulturminne (klasse B).rtf (PDF, 107 kB)
Vedlegg 5 KULA-rapport Etne (PDF, 6 MB)
Vedlegg 6 - 2.4.1 Handels- og gjestgjevarstad, tettstader (PDF, 3 MB)
Vedlegg 6 - 2.4.2-3 Kulturmiljø knytt til landbruk (PDF, 6 MB)
Vedlegg 6 - 2.4.4-5 Vasskraft, industri, handtverk, småindustri (PDF, 2 MB)
Vedlegg 6 - 2.4.6 Sjøbruksmiljø (PDF, 856 kB)
Vedlegg 6 - 2.4.7 Kommunikasjon og samferdsle (PDF, 3 MB)
Vedlegg 6 - 2.4.8 Tru og kyrkje (PDF, 2 MB)
Vedlegg 6 - 2.4.10 Reiseliv (PDF, 335 kB)
Vedlegg 6 - 2.4.11-12 Offentlege bygg, skular, forsamlingshus (PDF, 552 kB)
Vedlegg 6 - 2.4.13 Kulturminne knytt til personar og historier (PDF, 1011 kB)
Vedlegg 6 - 2.4.14 Krigsminne (PDF, 571 kB)
Vedlegg 6 - 3.2 Område med særskilt status (PDF, 793 kB)
Vedlegg 7 Tiltaksplan til kulturmiljøplan (PDF, 200 kB)
Vedlegg Merknader og uttalar frå partar (PDF, 983 kB)

Til toppen