Publisert 26.08.2021

Still som kandidat til Etne ungdomsråd!

I år skal det veljast to representantar frå aldersgruppa 16-19 år.
I tillegg skal det veljast to vara-representantar.
Kanskje dette er noko for deg?

Publisert 26.08.2021

I samband med omlegging til nytt pasientjournalsystem ved Etne og Skånevik legekontor har me viktig informasjon:

Publisert 25.08.2021

16- og 17-åringar får tilbod om koronavaksinasjon.  Vaksine er anbefalt gravide i 2. og 3. trimester 

Publisert 20.08.2021

Det er sendt ut kokevarsel på vatn til mat og drikke pga. funn av koliforme bakterier på Tjelmeland Vassverk.

Publisert 17.08.2021

Status: Det er ikkje rapportert om fleire smitta sidan siste pressemelding fredag 13. august. Risikonivået er sett til nivå 1 i kommunen. Me opplever at desse smittetilfella er avgrensa.

Publisert 17.08.2021

Torsdag 19. august startar skulane i Etne kommune opp att. Skulane startar opp på grønt nivå, og har fokus på gode smittevernrutinar. 

Publisert 13.08.2021

Etne kommune har denne veka fått meldt to covid-19 smitta. Alle nærkontaktar har fått beskjed.

Publisert 10.08.2021

Laurdag 28. august kl. 11 – ca. 15 blir det aktivitetsdag på Skakke for alle i distriktet med nedsett funksjonsevne. T-skjorte, matservering og medalje til alle som er med!

Publisert 09.08.2021

Bestilling av time 1. dose er framleis open. Framskunding av 2. dosar. 

Publisert 05.08.2021

Denne veka sender Valdirektoratet ut 3,5 millionar digitale valkort. - Dette markerer starten på valet, seier direktør Bjørn Berg.