Publisert 06.07.2021

 Status

Etne kommune har nå ingen nye smittetilfelle i kommunen. Risikonivået er satt til nivå 1.


Det er ennå dei enkle råda som beskyttar best mot Covid-19: 

Publisert 30.06.2021

 Status

Etne kommune har nå ingen nye smittetilfelle i kommunen. 
Risikonivået er sett til nivå 1.

Det er framleis dei enkle råda som beskyttar best mot Covid-19: 

Publisert 28.06.2021

Etne kommune legg med dette framlegg til ny vass- og avløpsforskrift ut på høyring. Frist for innsending av uttale er sett til 31. august 2021.
Høyringssvar kan sendast post@etne.kommune.no eller Etne kommune, Sjoarvegen 2, 5590 Etne.

 

Publisert 28.06.2021

Planvedtak 
Kommunestyret har i sak 026/21 i møte 10.06.2021 endeleg godkjend detaljregulering for naustområde Gjerdsvik, plan id. 201305 etter § 12-12 i Plan- og Bygningslova.

Publisert 25.06.2021

Etne kommune har nå fått prognose for tal vaksinar i vekene 28 til 33 frå FHI.  

Publisert 24.06.2021

Me ynskjer å gjera ei kartlegging, sjå kva heimane meiner om organiseringa.

Publisert 23.06.2021

Status: I veke 24 vart det meldt om 1 smitta person, denne er allereie ferdig med isolasjon og smittesporinga viste at smitten var avgrensa til denne eine personen. Risikonivået i kommunen er fortida på nivå 1.

Publisert 17.06.2021

Kommunen skal leggje ny asfalt på Kvamsvegen. Arbeidet vil forgå frå måndag 21. til fredag 25. juni.

Publisert 15.06.2021

Status

Etne kommune har fått meldt om eit nytt smittetilfelle i kommunen denne veka. Smittesporing er ferdig, og omfanget er avgrensa. I tillegg er fleire personar i karantene i Etne. Desse er knytt til Covid-19 smitte utanfor vår eigen kommune. 

Publisert 15.06.2021

På grunn av ferieavvikling vil Skånevik legekontor vera stengt aktuelle veker/dagar i sommar: