Publisert 19.04.2021

 Status: Det er ingen tilfelle av Covid-19 i Etne kommune, og svært få tilfelle av Covid-19 i kommunane rundt oss. Risikonivået blir derfor satt til 1.

Publisert 19.04.2021

På grunn av uventa fråvære hjå fleire av legane våre, blir det denne veka redusert kapasitet frå Etne og Skånevik legekontor.

Ber om forståing for dette.

Publisert 14.04.2021

Velkommen til våre nye nettsider som blir lansert i dag torsdag 15. april 2021.

 

Publisert 13.04.2021

Status: 
Det er ingen meldte tilfelle av Covid-19 i Etne kommune. 

Publisert 13.04.2021

 I Vestland er det eit stort behov for arbeidskraft til å plante skog etter hogst. Plantene ligg på kjølelager og næringsaktørane treng hjelp til å setje dei i jorda.

Publisert 13.04.2021

  For 2021 vert søknadsfristen sett til 15. mai-2021!

Publisert 12.04.2021

 Kjære innbyggjar i Etne kommune!
Visit sunnhordland gjennomfører innbyggjarundersøking.

Publisert 06.04.2021

Status: 

Det er ikkje meldt om nye smittetilfelle av Covid-19 i Etne kommune i påskeveka. Status på Haugalandet tyder også på ei betring i dei omkringliggjande kommunane.

Publisert 29.03.2021

Det er ikkje rapportert om Covid-19 smitte i Etne kommune sidan sist. Berre eit fåtal personar sit i karantene per nå. Det er Covid-19 smitte i fleire av våre omliggande kommunar og me må ta smitteverntiltaka på alvor. Risikonivået er sett til 4 på grunn av den regionale situasjonen, og press i spesialisthelsetenesta. 

Publisert 29.03.2021

Etne kommune har inngått ny avtale om leige av offentleg toalett i Skånevik sentrum.