Kommunedelplan for kulturmiljø 2022-2026

Kommunedelplan for kulturmiljø 2022-2026 vart endeleg godkjend i kommunestyret 12.12.2022 i sak 079/22, jf. Plan- og bygningslova § 11-15.

Helleristningar i ein hage - Klikk for stort bildeHelleristningane på Helgaberg ligg i ein hage på Stødleterrassen.

Målet med kulturmiljøplanen er å få eit godt grunnlag for ein heilskapleg kulturminneforvaltning. I planen er det vedtatt omsynssoner for kulturmiljø med tilhøyrande retningsliner (jf. Plan- og bygningslova § 11-8c), og omsynssonene vil bli tilgjengelege digitalt når arbeidet med kommuneplanen sin arealdel er ferdig.

Les heile planen her: 

Kommunedelplan for kulturmiljø 2022 - 2026

Eller last ned dokumentet her:

Kommunedelplan for kulturmiljø 2022 - 2026 (PDF, 8 MB)

Vedlegg 1 Liste over arkeologiske kulturminne (PDF, 130 kB)

Vedlegg 2 Retningslinjer til nye omsynssoner (PDF, 136 kB)

Vedlegg 2b Føresegner til regulerte område (PDF, 128 kB)

Vedlegg 3 Omsynssoner A med verdikriteria .docx (PDF, 3 MB)

Vedlegg 4 Liste over verneverdige kulturminne (klasse B).rtf (PDF, 107 kB)

Vedlegg 5 KULA-rapport Etne (PDF, 6 MB)

Vedlegg 6 - 2.4.1 Handels- og gjestgjevarstad, tettstader (PDF, 3 MB)

Vedlegg 6 - 2.4.2-3 Kulturmiljø knytt til landbruk (PDF, 6 MB)

Vedlegg 6 - 2.4.4-5 Vasskraft, industri, handtverk, småindustri (PDF, 2 MB)

Vedlegg 6 - 2.4.6 Sjøbruksmiljø (PDF, 856 kB)

Vedlegg 6 - 2.4.7 Kommunikasjon og samferdsle (PDF, 3 MB)

Vedlegg 6 - 2.4.8 Tru og kyrkje (PDF, 2 MB)

Vedlegg 6 - 2.4.10 Reiseliv (PDF, 335 kB)

Vedlegg 6 - 2.4.11-12 Offentlege bygg, skular, forsamlingshus (PDF, 552 kB)

Vedlegg 6 - 2.4.13 Kulturminne knytt til personar og historier (PDF, 1011 kB)

Vedlegg 6 - 2.4.14 Krigsminne (PDF, 571 kB)

Vedlegg 6 - 3.2 Område med særskilt status (PDF, 793 kB)

Vedlegg 7 Tiltaksplan til kulturmiljøplan (PDF, 200 kB)

Vedlegg Merknader og uttalar frå partar (PDF, 983 kB)