Nyhende og kunngjeringar RSS feed

2014-12-19
24. og 31. desember - stengt, 29. og 30. desember - ope kl. 10.00-15.00
2014-12-18
Frå og med 02.01.2015 er opningstida på Tinghuset kl. 08:00 – 15:30.
2014-12-17
Etne kommune vurderer, med heimel i § 11 i skogbrukslova, å innføre meldeplikt for skogshogst som involverer gravemaskin og hogstmaskin.  Føresegn for meldeplikt  er lagt ut på høyring.  Uttalar sendast til kom...

Kontakt oss

Telefon:
Faks:
53 75 80 00
53 75 80 01
Postboks 54, 5591 Etne