Siste nytt

Formannskapssalen
2. 05. 2016
Informasjon frå 4 land

Internasjonal dag i Enge Barnehage

I april har Enge barnehage hatt fokus på alle landa som er representert i barnehagen. Kvar avdeling har jobba med ulike land, t.d. kva dyr som er der, korleis flagget ser ut, kva mat er typisk og elles andre ting som er spesielt for landet....
29. 04. 2016
Innskriving skule/SFO

Skulefritidsordninga

SFO er eit tilbod til alle born på 1.-4. årssteg og for funksjonshemma born på 5.-7. årssteg. Born som allereie har plass, treng ikkje søkja på nytt.
29. 04. 2016