Nyhende og kunngjeringar RSS feed

2014-09-18
I Etne kommune er det utruleg mange som fortener ein Kultur- og Frivilligpris.
2014-09-18
OFFENTLEG ETTERSYN Komité Forvaltning, har i sak 070/14 i møte 11.09.2014 vedtatt at detaljregulering for gnr 134/36, 134/47, 134/94 «Sjoaren», skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Pl...
2014-09-18
Siste måndag kvar månad blir det arrangert “Kveldskafè” i Vindafjord frivilligsentral.
Vindafjord Frivilligsentral

Kontakt oss

Telefon:
Faks:
53 75 80 00
53 75 80 01
Postboks 54, 5591 Etne