Nyhende og kunngjeringar RSS feed

2015-02-27
Viser til tidlegare melding om vegstenging, KV 23 Osnesvegen. Vegen er nå sett i stand og er open for fri ferdsel.
2015-02-26
Kommunestyret har i sak 007/15 i møte den 24.2.2015 vedteke planprogram for kommuneplanen for Etne kommune 2015 – 2025. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova § § 4-1 og 11-13.

Kontakt oss

Telefon:
Faks:
53 75 80 00
53 75 80 01
Postboks 54, 5591 Etne