Nyhende og kunngjeringar RSS feed

2015-07-01
Torsdag, 02.06.15 kl. 1600 Sak: Synfaring Steinshagen
2015-06-25
Etne kommue søkjer ein toppleiar med høgare utdanning, brei leiarerfaring og god kjennskap til kommunal verksemd.
UPKetne_screen
2015-06-25
Det vert også i år Lesesommar for alle barn og unge på biblioteka i Etne og Skånevik!
plakat

Kontakt oss

Telefon:
Faks:
53 75 80 00
53 75 80 01
Postboks 54, 5591 Etne