Nyhende og kunngjeringar RSS feed

2015-10-13
Twist helste kvar enkelt bebuar velkommen og tok seg tid til ei «kosestund» med alle.
Twist, ponni3
2015-10-08
Sjå her!
2015-10-08
Planvedtak.  Kommunestyret har i sak 059/15 i møte 29.09.2015 endeleg godkjend detaljregulering for Øvre Fitja endring etter § 12-12 i Plan- og Bygningslova.
Illustrasjon

Kontakt oss

Telefon:
Faks:
53 75 80 00
53 75 80 01
Postboks 54, 5591 Etne