Nyhende og kunngjeringar RSS feed

2015-03-27
Lærarmangelen særleg i grunnskulen, vil bli stor i komande fem- og ti-års periode i følgje Statistisk Sentralbyrå.
Enge skule_mellomtrinnet
2015-03-25
Statens vegvesen er no ferdig med forslag til kommunedelplan og konsekvensutgreiing for ny E134 mellom Bakka i Etne kommune og Solheim i Vindafjord kommune. Målet med planen er å avklare kor E134 skal gå i fram...
E134

Kontakt oss

Telefon:
Faks:
53 75 80 00
53 75 80 01
Postboks 54, 5591 Etne