Nyhende og kunngjeringar RSS feed

2015-01-19
Måndag 26.01.15 kl 17.00 (merk tida) i formannskapssalen Etne tinghus.
2015-01-15
PLANVEDTAK Kommunestyret har i sak 079/14 i møte 16.12.2014 endeleg godkjend reguleringsplan for Sjoaren etter § 12-12 i Plan- og Bygningslova.
Illustrasjon ved utsending
2015-01-14
PLANVEDTAK Kommunestyret har i sak 080/14 i møte 16.12.2014 endeleg godkjend reguleringsplan for Lauareid næringsområde etter § 12-12 i Plan- og Bygningslova.
Lauareid

Kontakt oss

Telefon:
Faks:
53 75 80 00
53 75 80 01
Postboks 54, 5591 Etne