Nyhende og kunngjeringar RSS feed

2014-09-29
Eit tilbod til deg som har fått ein kreftdiagnose og til dine pårørande.
Jamne, Unni Nordtveit 1
2014-09-25
Etne kommune sendte fire sjuandeklassingar til Bergen sist veke for å konkurrere i finalen.
Sykkelfinalistar
2014-09-23
Med heimel i plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla at Berge Sag Hyttetomter as set i gang arbeid med reguleringsplan for vegarealet langs eksisterande anleggsveg frå Skarstøl til Krokavatnet Hyttefelt.

Kontakt oss

Telefon:
Faks:
53 75 80 00
53 75 80 01
Postboks 54, 5591 Etne