Publisert 27.05.2021

Planvedtak
Kommunestyret har i sak 015/21 i møte 04.05.2021 endeleg godkjend detaljregulering for Fv. 548 Skånevik - Flesjo planid 201604 etter § 12-12 i Plan- og Bygningslova.

Publisert 26.05.2021

Laurdagen i Etne og søndagen i Skånevik!

Publisert 26.05.2021

 Dagsturhytta kjem med båt til Etne idag

Publisert 25.05.2021

Status
Det er ikkje rapportert om smitte i Etne kommune siste veke. Risikonivå i kommunen er sett til nivå 1.  Etne kommune føl nasjonale råd og reglar. 

 

Publisert 21.05.2021

 Etne kulturskule har tilbod innan opplæring på ulike musikkinstrument, drama (i Etne) og teikning/maling.

Publisert 18.05.2021

Status:   

Det er ikkje rapportert om smitte av Covid-19 viruset i Etne siste veka. Risikonivået i kommunen er sett til nivå 1. 

Publisert 12.05.2021

Det er jamnleg behov for støttekontaktar i Etne kommune. 

Publisert 11.05.2021

Status:
Det er ikkje rapportert om smitte av Covid-19 viruset i Etne siste veka. Risikonivået i kommunen er sett til nivå 1. 

 

Publisert 07.05.2021

Etne kommune har fått tildelt kr 375000 som kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder som er spesielt råka av Covid-19. Søknadsfrist 21. mai 2021.

Publisert 03.05.2021

Status: Det er ikkje meldt om smittetilfelle av Koronavirus i Etne kommune siste veka. Smittesituasjonen i omliggande kommunar er roleg og risikonivået til Etne kommune er satt til nivå eitt.