Publisert 08.07.2021

Måndag 5/7-21 opna ordførar Mette Heidi Bergsvåg den nye snøggbåtkaien i Skånevik.

Prosjektleiar for Etne kommune, Axel Kruger, prosjektleiar i Byggservice Lars Ulvenes, dagleg leiar i prosjektservice Eli Eiane Klyve og prosjektleiar i Omega Leiv Anfin Drange motteke blomar som takk for innsatsen frå ordførar Mette Heidi Bergsvåg.

Publisert 06.07.2021

 Status

Etne kommune har nå ingen nye smittetilfelle i kommunen. Risikonivået er satt til nivå 1.


Det er ennå dei enkle råda som beskyttar best mot Covid-19: 

Publisert 30.06.2021

 Status

Etne kommune har nå ingen nye smittetilfelle i kommunen. 
Risikonivået er sett til nivå 1.

Det er framleis dei enkle råda som beskyttar best mot Covid-19: 

Publisert 28.06.2021

Etne kommune legg med dette framlegg til ny vass- og avløpsforskrift ut på høyring. Frist for innsending av uttale er sett til 31. august 2021.
Høyringssvar kan sendast post@etne.kommune.no eller Etne kommune, Sjoarvegen 2, 5590 Etne.

 

Publisert 28.06.2021
Illustrasjon

Planvedtak 
Kommunestyret har i sak 026/21 i møte 10.06.2021 endeleg godkjend detaljregulering for naustområde Gjerdsvik, plan id. 201305 etter § 12-12 i Plan- og Bygningslova.

Publisert 23.06.2021

Status: I veke 24 vart det meldt om 1 smitta person, denne er allereie ferdig med isolasjon og smittesporinga viste at smitten var avgrensa til denne eine personen. Risikonivået i kommunen er fortida på nivå 1.

Publisert 15.06.2021

Status

Etne kommune har fått meldt om eit nytt smittetilfelle i kommunen denne veka. Smittesporing er ferdig, og omfanget er avgrensa. I tillegg er fleire personar i karantene i Etne. Desse er knytt til Covid-19 smitte utanfor vår eigen kommune. 

Publisert 11.06.2021

Etne Legekontor stiller seg bak faglege tilrådingar frå FHI og Den norske Legeforening og vil ikkje tilby Jansen vaksinen mot korona. Det er derfor ikkje nødvendig å kontakte legekontoret for vurdering av dette. 

Publisert 11.06.2021

 Koronasertifikatet er nå tilgjengeleg på Helsenorge.no

Publisert 10.06.2021

 Me oppfordrar studentar som har planar om å studera utanlands om å ta kontakt med oss allereie nå for å oppnå fullvaksinering før avreise.