Publisert 26.04.2021

Status: Det er ingen smitta i Etne kommune siste veka. Det sit nokre få personar i karantene. Det er generelt lite smitte i kommunane rundt oss, og Helse Fonna har nå grøn beredskap. Risikonivået i Etne kommune er derfor på nivå 1 i starten av veke 17.

Publisert 21.04.2021

 Er dørstokkmila lang? Står du i fare for å få livsstilsjukdomar, eller har du allereie fått livsstilsjukdommar?

Då vil me gjerne ha med DEG!

Publisert 19.04.2021

 Status: Det er ingen tilfelle av Covid-19 i Etne kommune, og svært få tilfelle av Covid-19 i kommunane rundt oss. Risikonivået blir derfor satt til 1.

Publisert 19.04.2021

På grunn av uventa fråvære hjå fleire av legane våre, blir det denne veka redusert kapasitet frå Etne og Skånevik legekontor.

Ber om forståing for dette.

Publisert 14.04.2021

Velkommen til våre nye nettsider som blir lansert i dag torsdag 15. april 2021.

 

Publisert 13.04.2021

Status: 
Det er ingen meldte tilfelle av Covid-19 i Etne kommune. 

Publisert 13.04.2021

 I Vestland er det eit stort behov for arbeidskraft til å plante skog etter hogst. Plantene ligg på kjølelager og næringsaktørane treng hjelp til å setje dei i jorda.

Publisert 13.04.2021

  For 2021 vert søknadsfristen sett til 15. mai-2021!

Publisert 12.04.2021

 Kjære innbyggjar i Etne kommune!
Visit sunnhordland gjennomfører innbyggjarundersøking.

Publisert 06.04.2021

Status: 

Det er ikkje meldt om nye smittetilfelle av Covid-19 i Etne kommune i påskeveka. Status på Haugalandet tyder også på ei betring i dei omkringliggjande kommunane.