Publisert 12.04.2021

 Kjære innbyggjar i Etne kommune!
Visit sunnhordland gjennomfører innbyggjarundersøking.

Publisert 06.04.2021

Status: 

Det er ikkje meldt om nye smittetilfelle av Covid-19 i Etne kommune i påskeveka. Status på Haugalandet tyder også på ei betring i dei omkringliggjande kommunane.

Publisert 29.03.2021

Det er ikkje rapportert om Covid-19 smitte i Etne kommune sidan sist. Berre eit fåtal personar sit i karantene per nå. Det er Covid-19 smitte i fleire av våre omliggande kommunar og me må ta smitteverntiltaka på alvor. Risikonivået er sett til 4 på grunn av den regionale situasjonen, og press i spesialisthelsetenesta. 

Publisert 29.03.2021

Etne kommune har inngått ny avtale om leige av offentleg toalett i Skånevik sentrum.

Publisert 26.03.2021

 Det er kome nye nasjonale tiltak og anbefalingar for å avgrense smitte med koronavirus, gjeldande frå midnatt i dag t.o.m. 12. april.

Publisert 23.03.2021

Her finn du kontaktinformasjon og status for vaksinering i Etne.