Publisert 26.04.2021
Koronavirus

Status: Det er ingen smitta i Etne kommune siste veka. Det sit nokre få personar i karantene. Det er generelt lite smitte i kommunane rundt oss, og Helse Fonna har nå grøn beredskap. Risikonivået i Etne kommune er derfor på nivå 1 i starten av veke 17.

Publisert 21.04.2021
To par føter som går på sti

 Er dørstokkmila lang? Står du i fare for å få livsstilsjukdomar, eller har du allereie fått livsstilsjukdommar?

Då vil me gjerne ha med DEG!

Publisert 19.04.2021
Koronavirus

 Status: Det er ingen tilfelle av Covid-19 i Etne kommune, og svært få tilfelle av Covid-19 i kommunane rundt oss. Risikonivået blir derfor satt til 1.

Publisert 14.04.2021

Velkommen til våre nye nettsider som blir lansert i dag torsdag 15. april 2021.

 

Publisert 13.04.2021
Koronavirus

Status: 
Det er ingen meldte tilfelle av Covid-19 i Etne kommune. 

Publisert 13.04.2021

 I Vestland er det eit stort behov for arbeidskraft til å plante skog etter hogst. Plantene ligg på kjølelager og næringsaktørane treng hjelp til å setje dei i jorda.

Publisert 13.04.2021

  For 2021 vert søknadsfristen sett til 15. mai-2021!

Publisert 12.04.2021

 Kjære innbyggjar i Etne kommune!
Visit sunnhordland gjennomfører innbyggjarundersøking.

Publisert 06.04.2021
Koronavirus

Status: 

Det er ikkje meldt om nye smittetilfelle av Covid-19 i Etne kommune i påskeveka. Status på Haugalandet tyder også på ei betring i dei omkringliggjande kommunane.

Publisert 29.03.2021
Koronavirus

Det er ikkje rapportert om Covid-19 smitte i Etne kommune sidan sist. Berre eit fåtal personar sit i karantene per nå. Det er Covid-19 smitte i fleire av våre omliggande kommunar og me må ta smitteverntiltaka på alvor. Risikonivået er sett til 4 på grunn av den regionale situasjonen, og press i spesialisthelsetenesta.