Du er her: Heim Helse Folkehelse

Aktuelt: Folkehelse

Nasjonale mål og prioriteringar på helse- og omsorgsområdet i 2014

Helsedirektoratet
​IS-1 er Helsedirektoratets årlege rundskriv til fylkesmennene, kommunane, regionale helseforetak og fylkeskommunane. Målgruppa er administr...

Ikkje undervurder diabetes!

Verdens diabetesdag
Verdens diabetesdag 14. november

Har du eller kjenner du nokon med diabetes type II?

Diabetes
Januar 2014 startar kommunane Etne, Vindafjord, Sauda og Suldal opp med gruppebasert trening og undervisning til personar med diabetes type ...

Hjelpemiddelmessen 2013

Hjelpemiddelmessen[1]
Her får du nyttig informasjon om ulike hjelpemidlar for bl.a. rørsle, kommunikasjon syn og hørsel.