Turistinformasjon/friluftsliv

Turistinformasjonar:

Etnesjøen
Fugl Fønix Hotel , Etnesjøen tlf. 53 77 14 40

Skånevik
Nye Skånevik Fjordhotel, tlf. 53 77 07 00. Sommarsesong.
Link til reiselivsguide for Skånevik (ink. tysk/engelsk versjon)

Åkrafjorden
Åkrafjordtunet AS tlf. 53 75 42 60

For reiselivssaker i kommunal regi er kontaktpersonen:

Erik Kvalheim, rådgjevar plan og miljø,
Etne Tinghus, tlf. 53 75 82 21

Turistbrosjyrar og regionale reiselivssider:

Mykje av Etne kommune sitt arbeid med reiseliv skjer via det interkommunale samarbeidet i organisasjonen Destinasjon Haugesund og Haugalandet, der mange reiselivsverksemder òg er medlem.

Destinasjon Haugesund og Haugalandet dekkjer kommunane frå Utsira i vest til Etne i aust, og gir årleg ut ein fyldig reiselivsbrosjyre for området. I tillegg til fellesprofilering og presentasjon av kvar kommune, inkl. kart, finn du i brosjyra info om overnatting, aktivitetar, serveringsstader, handel m.m.

Brosjyra får du på turistinformasjonen eller ved å vende deg til Etne kommune (tlf. 53758000). Finst òg på engelsk og tysk.

Les meir om Etne og dei andre kommunane på heimesida til Destinasjon Haugesund og Haugalandet (her er og tysk og engelsk versjon). www.visithaugalandet.no og på www.visitsunnhordland.no

På Skåneviknett finn du og mykje annan informasjon, inkl. reiserutar, attraksjonar, aktivitetar, næringsliv, nyhende, m.m.

For fiske og friluftsliv:

Sjå informasjon under innlandsfiske og  friluftsliv på miljøsidene.

Nyt naturen - gå fjelltoppar
Ein kan byrja no med å nutera seg for neste år.
Fristen er 30. september. Grunnen er at då tel ein med i premieringa til alle dei fire idrettslaga som er med i dette samarbeidet:
IF Klypetussen, Skånevik IL, Etne IL og Fjæra og Rullestad IL.

NUTERINGSSKJEMA og meir informasjon finn du her


For reise til Etne kommune:

Reisetider Buss, hurtigbåt, ferge

Været i dag.

Reiselivsportaler:

Fjord Norge

Norges Turistråd

Ut.no

 

Tips ein ven  Skriv ut