Data frå Hjorteviltregisteret

I desse linkane får du følgjande:kronhjort.jpg

  • Informasjon frå kommunen
  • Bestandsstorleik
  • Avskyting
  • Produktivitet
  • Jakttrykk
  • Kjønnssamansetting
  • Slaktevekter
  • Fallvilt
  • Viktige datoar

Hjorterapport Etne 2003-2017.pdf

Hjorterapport for Etne kommune 2016.pdf

Hjorterapport for Etne kommune 2015.pdf

PP Etne kommune hjort 2000-2014.pptx

PP Etne kommune hjort 2001-2015.pptx

PP Etne kommune hjort 2016.pptx

PP Etne kommune hjort 2003-2017.pptx

Tips ein ven  Skriv ut