Vegstenging Litledalen

Vegstenging Litledalen

Vegstenging i høve etablering av ny bru og kulvert. 

Litledalsvegen blir stengt for gjennomkjøring om lag 100 meter frå fylkesvegens ende, ved krysset med Hårlandsvegen/Kaldheimvegen.

Omkjøring vert skilta.

Planen er gyldig i perioden 07.10.19 – 08.11.19.

Vegstenging Litledalen 2.JPG

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut