Vegstenging Litledalen

Forlenging av vegstenging Litledalen

Vegstenging i høve etablering av ny bru og kulvert. 

Litledalsvegen blir stengt for gjennomkjøring om lag 100 meter frå fylkesvegens ende, ved krysset med Hårlandsvegen/Kaldheimvegen.

Omkjøring vert skilta.

Planen er gyldig i perioden 04.11.19 - 30.11.19

Vegstenging Litledalen 2.JPG

Tips ein ven  Skriv ut