IKT – EVIKT:

EVIKT er eit samarbeid mellom kommunane Etne og Vindafjord etter vertskommuneprinsippet kor Etne er vertskommune. 

EVIKT har ansvar kommunens IT strategi, oppfylging av lisensar, oppdatering av programversjonar, trening av personell og hjelpetelefon.