IMG_2186_7_8_tonemapped

Folkehelseoversikt for Etne kommune 2016

Folkehelsa er folkesetnaden sin helsetilstand og korleis denne fordeler seg i kommunen. 

FOTO: ROAR BÆVRE

Etne kommune har etter Lov om folkehelsearbeid § 5 utarbeid ein oversikt over helsetilstanden til folkesetnaden i kommunen. Oversikta skal vera grunnlag for vidare arbeid med planstrategien og anna planarbeid i kommunen.

Folkehelseoversikta skal informera folkesetnaden og gjera prioriteringar av tiltak enklare for politikarar. Sentrale tema er til dømes om lokalsamfunn har miljørelaterte- eller livsstilssjukdommar. Dette er sjukdommar som gjerne kan førebyggjast ved at ein syner folkehelsetilstanden slik den er. Jamt viktig med å finna problem er å finna ut kvar kommunen gjer det bra, slik at ein kan halda fram med eventuelt godt arbeid.

 

Folkehelseoversikt for Etne kommune

 

Ytterlegare informasjon:

Lov om folkehelse

Folkehelse hjå Fylkeskommunen

 

Har de spørsmål utover dette?

Ta kontakt med Sven Selås Kallevik på e-post sven.selas.kallevik@etne.kommune.no eller tlf: 53758239

 

Tips ein ven  Skriv ut