3Avfallsbehodere140lt

Utkøyring av matavfallsposar og plastsorteringssekker

Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) har nå starta utkøyring av matavfallsposar og sekker til utsortert plastemballasje.

 

Alle husholdningar i Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord vil få utlevert ein pakke medmatavfallsposar og ein rull med plastsorteringssekker. Desse leggast oppå/ved dine/dykkar beholdarar.

Utleveringa vil venteleg ta ca 4 veker. Matavfallsposar og plastsorteringssekker vil ikkje bli delt ut samstundes. HIM vil annonsere når utdelinga er avslutta. Abonnentar som då evnt. ikkje har fått posar og/eller sekker må kontakte HIM.Berekna forbruk for ein familie er tre matavfallsposar kvar veke og ein plastsorteringssekk kvar 4. veke.

Om du har større forbruk enn dette vil du gå tom for sekker og/eller posar før HIM deler ut nye neste haust. Posar ogsekker kan da kjøpast hjå din kommune, ved eit av HIM sine mottak og i mange daglegvarebutikkar.

 

 

 

 

 

Ved å sortere viser du omsyn til miljøet og får betre plass i restavfallsbehaldaren!

 

Tips ein ven  Skriv ut