Frivilligsentralen i Etne og Skånevik

Frivilligsentralen har som mål å stimulera til auka frivillig aktivitet, og ta vare på og utvikla det organiserte og uorganiserte frivillige arbeidet i Etne kommune. For å oppnå dette, ønskjer vi å ha tett kontakt med lag og organisasjonar i bygdene.

 

Etne frivilligsentral.png

Frivilligsentralen er eit bindeledd mellom einskildpersonar som ønskjer å yta ein ubetalt innsats i nærmiljøet og einskildpersonar som ønskjer å ta i mot slik innsats. Vi organiserer aktivitetar for auka trivsel og tryggleik, så som:

 

 • Hjelpa med førebyggjande arbeid for barn og unge.
 • Skape trivsel for personar i utsette grupper.
 • Motvirka isolasjon av einskildpersonar
 • Formidla praktisk hjelp til einskildpersoner, i tillegg til offentlege tenestetilbod.

             

Ved Etne frivilligsentral kan du delta – som gjest, medhjelpar eller mottakar - i allereie etablerte aktivitetar og prosjekt, eller du kan komma med ønskjer og forslag om andre ting du kan tenkja deg å gjera. Vi har mange flinke hjelparar, men treng fleire. Utfordringane er mange!

 

Frivilligsentralen kan alle høyre til. Så ta kontakt, dersom du kan tenkja deg å bruka litt av tida di på å hjelpa andre.

Årsmelding for 2018 finn du her.

Dagleg leiar er Solveig Kvamme.

Nettside: etne.frivilligsentral.no

Sjå også: https://www.facebook.com/etne.frivilligsentral

 

Etablerte aktivitetar:

Faste aktivitetar på "ståvo":

 • Ettermiddagskaffi
 • Middag på Ståvo
 • Sitjedans
 • Rusletur (turar for alle. Vi tar med bebuarar på omsorgssenteret)
 • Seniortrim
 • Bingo
 • Åresal med Røde Kors
 • Andakt

Andre aktiviteter i regi av Frivilligsentralen:

 • Friluftslivets uke (årleg arrangement i lag med andre org)
 • Ungdomsklubb i Etne og Skånevik
 • Mekkestasjon i Etne og Skånevik
 • Språkkafe
 • Skaffar besøksvenn og turvenn
 • Følgehjelp
 • Sosial treff med middag på Skånevik Fjordhotell
 • Datahjelp til nybegynnere

Andre Faste aktivitetar på Omsorgssenteret i Etne:

 • Bingo
 • Allsang

Faste aktiviteter på Omsorgssenteret i Skånevik:

 • Karaprat
 • Gladsong

Prosjekt Gapahuk:

 • Planlagt oppsett av Gapahuk på postvegen mellom Etne og Skånevik (Varleite)    
  Planlagt ferdigstilling til Postvegmasjen som er første helga i juni 2019

 

Frivilligsentralen yter ikkje tenester i konkurranse med yrkesutøvarar. Sentralen er heller ikkje ei erstatning for offentlege tenestetilbod, men eit supplement til etablerte hjelpetenester.  

Hovudkontor er i Etne, medan Skånevik har kontordag onsdagar i partalsveker (kl. 10.00-14.00).

 

Kontor:
Etne bustadskiping - tlf. 902 38 354
mail: 
frivillig.etne@gmail.com

Skånevik omsorgsenter

kto. 3543.13.38457 -  Adresse:  boks 48, 5591 Etne

Tips ein ven  Skriv ut