Høyring røystekrinsar

Valstyret har 25.03.2014 i sak 001/14 gjort følgjande vedtak:

Talet på røystekrinsar i kommunen vert justert frå 5 til 4.

Etne valkrins (Etnesjøen, Rygg)

Skånevik valkrins

Sævareid valkrins

Fjæra valkrins

Framlegget vert lagt ut til høyring i 3 veker.

 

Les saksdokumentet her.

Elles er saksdokumenta lagt ut på Tenestetorget og på biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til kommunen. Les saksdokumentet her.

Merknader til vedtaket kan stilast til Etne kommune, postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: post@etne.kommune.no. Høyringsfrist er 28.04.2014.

Tips ein ven  Skriv ut