5

Korleis kan du som ungdom gå fram når du er uroleg for ein ven, eller du har det vanskeleg sjølv?

Når ein ven fortel at det er problem heime eller du har det vanskeleg sjølv

...... så snakk med foreldra dine eller ein annan vaksen du stolar på. Du kan også snakka med ein vaksen på skulen. Du kan ta kontakt med Helsestasjonen for ungdom eller helsesøster på skulen din eller Barnevernstenesta

 

- Helsestasjon for ungdom                                      53758108 / 905 87 150 / 488 92 022
- Barnevernstenesta for Etne og Vindafjord                53656565
- Barnas hjelpetelefon                                            116 111
- Du kan også kontakta Røde kors, Kors på halsen      800 33 321


                                                                                                                     

Kva gjer eg dersom venen ikkje vil vera med og seier ein ikkje må fortelja det vidare?

Då bør du sjølv snakka med foreldra dine (eller andre vaksne) om kva du skal gjera,

eller du kan ringja anonymt til Barnas hjelpetelefon116 111

 

 

 

 Trykk her for å koma tilbake til hovudsida.

 

 

"Me bryr oss"

Tips ein ven  Skriv ut