Lønn og personal:

Lønn og personal er kompetansesenter innan lov, avtaleverk, personalpolitiske retningslinjer, personaljuss, lærlingar, HMS, IA, oppfølging av sjukefråvære og generell rettleiing innan organisasjon og leiing. Lønn og personal har ei rådgjevande rolle for organisasjonen. 

Personalsjefen stiller i Partsamansett utval