Etne Camping

Sanitæranlegg på campingplassar

Etne kommune har fått førespurnad om opning av sanitæranlegg på campingplassar.

Det er no mogeleg med desse kriteria, men det blir opp til kvar campingplass å vurdera kapasitet til reinhald:

«Hyppig renhold av servicebygg, sanitæravdeling og lignende. Hvis hyppig renhold ikke er mulig, må virksomheten vurdere andre tiltak som redusert bruk, eller stenging av servicebygg og sanitæravdeling.»

https://www.nhoreiseliv.no/contentassets/52c9831df65148c7a7b1ed442283bba2/nho-reiseliv-bransjenorm-smitteverntiltak-ved-campingplasser-30-april-2020--web.pdf

 

Tips ein ven  Skriv ut