Tungesvik

Lokal høyring. Søknad om lokalitet for oppdrett av stamfisk av laks på ny lokalitet i Tungesvik.

Høyringsfrist er 01.10.2015.

Søkjar er Marine Harvest Norway AS.

Hovuddokument for søknaden er det som heter Dokumentasjonsvedlegg til søknad…osv. Sjå vedlagte filer.

 

Søknad gjeld for ein lokalitet med maksimal tillaten biomasse ( MTB ) på 1235 tonn.

Saksdokument ligg til offentleg innsyn på Etne Tinghus og i Skånevik bibliotek i perioden. Høyringsfrist er 01.10.2015.

Ev. merknader til søknaden sendast Etne Kommune, postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post: firmapost@etne.kommune.no

Andre spørsmål – ta kontakt med Erik Kvalheim på tlf: 53 75 82 21

 

Dokumentasjonsvedlegg.pdf

Søknad Fylkeskommunen 1.pdf

Søknad Fylkeskommunen 2.pdf

Søknadsskjema.pdf

Beredskapsplan 1.pdf

Beredskapsplan 2.pdf

 

 

 

Tips ein ven  Skriv ut