Arealdisponering og søknadsplikt for landbrukseigedommar

Ei viktig oppgåve som kommunen har er å forvalte lovar og reglar som gjeld landbrukseigedomar

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut