magnolia-1364274-1280x960

Nokon å snakka med?

Etne kommune har eit lavterskeltilbud til innbyggarar som treng hjelp i forhold til psykiske utfordringar eller rusproblem.

I denne tida kan mange oppleve bekymringar eller ha vanskelege tankar.
Om du treng nokon å snakka med kan du kontakte denne tenesta.
Du kan ta direkte kontakt, ein treng ikkje henvisning frå lege.

Tlf nr: 917 67 973

Tips ein ven  Skriv ut